Junta directiva

Aquesta es la relació dels membres de la Junta de la Asociación de Festejos del Antic Barri dels Indians, que va ser elegida en la Asamblea General Ordinaria, que va tenir lloc al local del l'associació: c/ Jordi de Sant Jordi, 4.

Presidente: Sra. Mª Teresa Simón.
Secretario: Sr. Sebastián Massó Hidalgo.
Tesorero: Sr. Felip Berart.
Vocales: Sr. Salvador López, Sra. Pilar Fernández, Sra. Maribel Pérez, Sr. Jaume Domenech, Sra. Neus Barrera, Sr. Benito Fernández, Sr. Antonio Sabaté, Sr. Antoni Rovira, Sr. Manuel Miró, Sr. Edgar Miró, Sra. Gloria Llopis.